Turvanasi Lahti

Kurssi-ilmoittautuminen

Tulityökortti-
koulutus

Tulityökurssi on työpäivän mittainen ja se sisältää oppitunteja sekä suojaus- ja alkusammutusharjoituksen. Kurssin päätteeksi myönnettävä tulityökortti on voimassa viisi vuotta ja se on voimassa myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Työturvallisuus-
korttikoulutus

Valtakunnalliseen menettelytapaan perustuva työturvallisuuskorttikoulutus luo pohjan turvalliselle työpaikalle. Työpäivän mittaisen kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Alkusammutus-
koulutus

Koulutamme sinut käyttämään sammutinta tosipaikan tullen. Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on varmistaa henkilöstön alkusammutustaidot ja näin varmistaa yrityksesi toiminnan jatkuvuus onnettomuustilanteessa.

Koulutukset

Laskutustiedot

Yhteyshenkilön tiedot